BẢO TÂM AN CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TRONG THÁNG 09/2018

Người đăng: Huỳnh Thiên Trọng Văn/Ngày đăng: 12/10/2018

Trong tháng 9/2018, Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Bảo Long đã chi trả bồi thường cho 16 khách hàng tham gia bảo hiểm Bảo Tâm An đã không may bị rủi ro tai nạn với tổng số tiền lên đến 300 triệu đồng.

Như vậy, một lần nữa với một mức phí phù hợp, phương thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng qua điện thoại di động, khách hàng sẽ nhận được mức quyền lợi bảo hiểm tương ứng nếu không may xảy ra tai nạn cho chính bản thân mình, đồng thời cũng giảm đi một phần rủi ro về tài chính cho gia đình và bản thân mình.

Bảo Tâm An chính là một chương trình bảo hiểm mang lại sự bảo vệ và bình an trước mọi rủi ro không mong muốn trong cuộc sống của chúng ta.

Đăng nhập