Tham gia Bảo Tâm An – May mắn cả năm

Người đăng: Huỳnh Thiên Trọng Văn/Ngày đăng: 20/05/2019

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

(Kèm theo công văn số 1473 ngày 07 / 05 /2019 của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long)

1.         Tên chương trình khuyến mại: Tham gia Bảo Tâm An – May mắn cả năm

2.         Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người Bảo Tâm An do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long cung cấp.

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): Không xác định số lượng.

3.         Thời gian khuyến mại: Từ ngày  16/05/2019 đến hết ngày 13/12/2019

4.         Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

5.         Hình thức khuyến mại: Khuyến mại mang tính may rủi  Quay số xác định trúng thưởng.

6.         Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):

Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng sở hữu thuê bao Viettel đang hoạt động và là Người được bảo hiểm, được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, tham gia sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người Bảo Tâm An do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long cung cấp.

Chương trình khuyến mại này không có hạn chế, loại trừ nào đối với đối tượng được hưởng khuyến mại.

7.         Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Trị giá giải thưởng (VNĐ) dự kiến

Số giải

Thành tiền (VNĐ)

Giải nhất

Điện thoại Iphone XS Max, 64 GB

30.000.000

7

210.000.000

Giải nhì

Điện thoại Samsung Galaxy A8 Star, 64 GB

10.000.000

7

70.000.000

Giải ba

Tiền mặt

2.000.000

35

70.000.000

Tổng cộng:

 

350.000.000

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình:350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại dự kiến là 20.000.000.000 (Hai Mươi tỷ đồng).

Lưu ý:

-            Chương trình khuyến mại bao gồm 7 đợt quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải thưởng của mỗi đợt quay số bao gồm: 1 Giải nhất, 1 Giải nhì và 5 Giải ba;

-            Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt trừ trường hợp tại thời điểm trao giải, quà tặng bằng hiện vật theo quy định trên đã hết. Bảo Long sẽ tiến hành trao thưởng cho khách hàng bằng tiền mặt với giá trị tương đương nêu trên.

-            Bảo Long cam kết giá trị giải thưởng trên là chính xác dựa trên các hóa đơn đầu vào cho việc sản xuất các giải thưởng của Bảo Long.

-            Giải thưởng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp giải thưởng.

8.         Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

8.1      Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại:   

Khách hàng sở hữu thuê bao di động Viettel đang hoạt động và là Người được bảo hiểm, được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, tham gia sản phẩm Bảo hiểm tai nạn con người Bảo Tâm An do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long cấp, được tham dự chương trình khuyến mại “Tham gia Bảo Tâm An – May mắn cả năm” khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau đây:

-            Hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người Bảo Tâm An của Khách hàng có ít nhất một kỳ thanh toán phí bảo hiểm phát sinh trong thời hạn khuyến mại;

-            Ngày phát sinh hiệu lực Hợp đồng được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nằm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục 3;

-            Phí bảo hiểm định kỳ của Hợp đồng thỏa mãn ít nhất từ 10.500 đồng/tuần trở lên. Phí bảo hiểm định kỳ là Phí bảo hiểm của Hợp đồng chính và Phí bảo hiểm của các Sản phẩm bổ trợ đi kèm, chưa bao gồm phí đóng thêm, phí nộp trước;

Bảo Long sẽ sử dụng số Giấy chứng nhận bảo hiểm của mỗi khách hàng tạo thành mã dự thưởng để tham gia chương trình khuyến mại và nhắn tin thông báo qua tin nhắn cho khách hàng. Mỗi kỳ phí thanh toán thành công của khách hàng là một mã quay thưởng để tham gia chương trình. Khách hàng không cần thực hiện thêm thủ tục gì khác để được tham gia chương trình khuyến mại này.

8.2      Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

-           Mô tả cụ thể về bằng chứng xác định trúng thưởng và tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng:

Bằng chứng xác đnh trúng thưởng là tin nhắn có chứa đựng mã quay thưởng và thông tin về số kỳ phí khách hàng đã thanh toán, được Bảo Long gửi đến khách hàng thông qua thuê bao điện thoại gắn alias (tên người gửi) BAOHIEMVT.

Mã quay thưởng có cấu trúc như sau: VTBxxxxxxxxxxx, trong đó x là các chữ số từ 1 đến 9, đây cũng chính là mã số Giấy chứng nhận bảo hiểm.

-           Cách thức và thời gian  phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:

Trong thời gian khuyến mại, với mỗi giao dịch thanh toán phí bảo hiểm thành công của khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại, Bảo Long sẽ tạo 01 tin nhắn có chứa đựng mã quay thưởng và thông tin về số kỳ phí bảo hiểm khách hàng đã thanh toán.

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch thanh toán phí thành công, Bảo Long sẽ gửi bằng chứng xác định trúng thưởng đến khách hàng.

Các tin nhắn dự kiến gửi khách hàng:

“Voi moi lan thanh toan thanh cong, Quy khach se co co hoi nhan duoc giai thuong la mot [IPHONE XS 64 GB] cung nhieu phan qua hap dan tu chuong trinh Quay so trung thuong cua bao hiem Bao Tam An. Ma du thuong cua Quy khach la [Mã dự thưởng]. Thoi gian quay so dien ra vao ngay [Ngày quay thưởng]. Thanh toan cang nhieu, co hoi nhan giai cang lon. Chi tiet lien he 1900989808 (1.000d/p)”

“Chuc mung Quy khach da nhan duoc ma du thuong [Mã dự thưởng] tu chuong trinh Quay so trung thuong cua bao hiem Bao Tam An. Quy khach co co hoi nhan duoc [IPHONE XS 64GB] va nhieu phan qua hap dan khac. Thoi gian quay so dien ra vao ngay [Ngày quay thưởng ]. Chi tiet lien he 1900989808 (1.000d/p)”

“Chuc mung Quy khach co co hoi nhan duoc mot [IPHONE XS 64GB] tu chuong trinh Quay so trung thuong cua bao hiem Bao Tam An. Ma du thuong cua Quy khach la [Mã dự thưởng]. Thoi gian quay so dien ra vao ngay [Ngày quay thưởng]. Chi tiet lien he 1900989808 (1.000d/p)”

-           Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng phát hành:

Phụ thuộc vào số kỳ phí bảo hiểm mà khách hàng thanh toán, dự kiến khoảng 120.000 khách hàng tham gia tương đương khoảng 480.000 bằng chứng xác định trúng thưởng.

8.3      Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

-           Thời gian xác định trúng thưởng: Ngay khi kết thúc Chương trình quay số trúng thưởng.

-           Địa điểm xác định trúng thưởng: 185 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

-           Cách thức xác định trúng thưởng:

o      Lượt quay số lần thứ nhất sẽ xác định khách hàng trúng giải nhất: khi người quay số chọn giải cần quay và nhấp vào nút “Bắt đầu” thì phần mềm sẽ chạy trong vòng 10 đến 15 giây, sau đó nhấp vào nút “Kết thúc”, màn hình sẽ hiển thị mã quay thưởng, kèm theo thông tin cá nhân của khách hàng trúng giải

o      Lượt quay số lần thứ hai sẽ xác định khách hàng trúng giải nhì: khi người quay số  chọn giải cần quay và nhấp vào nút “Bắt đầu” thì phần mềm sẽ chạy trong vòng 10 đến 15 giây, sau đó nhấp vào nút “Kết thúc”, màn hình sẽ hiển thị mã số giấy chứng nhận bảo hiểm, kèm theo thông tin cá nhân của khách hàng trúng giải

o      Lượt quay số lần thứ ba, bốn, năm, sáu và bảy sẽ xác định 5 khách hàng trúng giải ba: khi người quay số chọn giải cần quay và nhấp vào nút “Bắt đầu” thì phần mềm sẽ chạy trong vòng 10 đến 15 giây, sau đó nhấp vào nút “Kết thúc”, màn hình sẽ hiển thị mã quay thưởng, kèm theo thông tin cá nhân của khách hàng trúng giải

Lễ quay số trúng thưởng sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến của đại diện Bảo Long và đại diện của Viettel tham dự chương trình khuyến mại.

Trong 01 đợt quay số trúng thưởng, chương trình không giới hạn số lượng mã quay thưởng, thuộc các bằng chứng xác định trúng thưởng khác nhau, của mỗi khách hàng tham gia quay thưởng và một khách hàng có thể trúng nhiều giải thưởng tương ứng với nhiều  mã quay thưởng trên.

Mỗi bằng chứng xác định trúng thưởng chỉ có thể trúng giải thưởng tối đa 01 lần trong suốt thời gian chương trình khuyến mãi. Bằng chứng xác định trúng thưởng nào đã trúng giải sẽ không được tham gia quay thưởng cho các kỳ quay số trúng thưởng tiếp theo.

Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến.

Lễ quay số sẽ được thực hiện thành các đợt như sau:

Đợt

Ngày quay số dự kiến

Thời gian ghi nhận mã dự thưởng

Cơ cấu giải thưởng

1

16/06/2019

Từ  ngày 16/05/2019 đến hết ngày 13/06/2019

Như mục số 7

2

16/07/2019

Từ ngày 14/06/2019 đến hết ngày 13/07/2019

Như mục số 7

3

16/08/2019

Từ ngày 14/07/2019 đến hết ngày 13/08/2019

Như mục số 7

4

16/09/2019

Từ ngày 14/08/2019 đến hết ngày 13/09/2019

Như mục số 7

5

16/10/2019

Từ ngày 14/09/2019 đến hết ngày 13/10/2019

Như mục số 7

6

16/11/2019

Từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 13/11/2019

Như mục số 7

7

16/12/2019

Từ ngày 14/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019

Như mục số 7

8.4      Thông báo trúng thưởng:

Bảo Long sẽ thông báo kết quả ngay sau khi kết thúc Chương trình quay số trúng thưởng. Cùng với đó, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả quay số trúng thưởng, kết quả sẽ được công bố chính thức trên trang web của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long: https://bta.baolonginsurance.com.vn

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi kết quả quay số trúng thưởng được công bố, Bảo Long sẽ liên lạc khách hàng trúng thưởng theo email (và/hoặc) số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với Bảo Long để thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng.

8.5      Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng

-           Địa điểm trao thưởng:

o      Trụ sở chính của Bảo Long: 185 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; hoặc

o      Văn phòng 2 của Bảo Long: 74 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội; hoặc

o      Nhà/địa chỉ của khách hàng (tuỳ vào từng trường hợp cụ thể).

-           Cách thức trao thưởng:

o      Khách hàng đến địa điểm trao thưởng để nhận thưởng trực tiếp.

o      Hoặc đại diện của Bảo Long sẽ đến nhà của khách hàng (tuỳ vào từng trường hợp cụ thể)

o      Khách hàng được xem là trúng thưởng hợp lệ và được nhận giải thưởng nếu Khách hàng có mã quay thưởng hợp lệ trong (tin nhắn/ thư/ email) do Bảo Long phát hành và Hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng còn hiệu lực đến ngày quay số trúng thưởng liền sau gần nhất.

Khách hàng không được xem là trúng thưởng hợp lệ nếu thuộc các trường hợp sau:

Ø  Bên mua bảo hiểm đơn phương chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời điểm nhận giải thưởng;

Ø  Bên mua bảo hiểm nợ phí;

o      Bảo Long trao tặng giải thưởng bằng hiện vật, không được quy đổi thành tiền mặt. Trường hợp tại thời điểm trao giải, quà tặng bằng hiện vật theo Mục 7 đã hết, Bảo Long sẽ tiến hành trao thưởng cho khách hàng bằng tiền mặt với giá trị tương đương, nêu tại Mục 7, cho khách hàng trúng thưởng.

-           Thủ tục trao thưởng:

Khi đến nhận thưởng, Khách hàng phải xuất trình/ nộp các giấy tờ sau:

o      Hợp đồng bảo hiểm gốc;

o      Giấy tờ nhân thân chứng minh tư cách người nhận thưởng: Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân đối với khách hàng cá nhân (bản chính); Tin nhắn/Thư/Email có chứa mã số trúng thưởng nhận được từ Bảo Long trong thời gian diễn ra chương trình;

o      Trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận giải thưởng thay, ngoài việc xuất trình những giấy tờ nêu trên, người được ủy quyền sẽ phải xuất trình: (i) Bản chính văn bản xác nhận/ủy quyền người nhận thưởng; (ii) giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền;

-           Thời hạn kết thúc trao thưởng:

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, nếu Khách hàng không đến nhận thưởng thì Khách hàng sẽ mất quyền nhận thưởng và giải thưởng sẽ được xử lý như giải thưởng không có người trúng thưởng theo quy định pháp luật hiện hành.

-           Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên:

Khách hàng trúng thưởng có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và các trách nhiệm khác theo quy định pháp luật. Bảo Long không chịu bất kỳ trách nhiệm nào sau khi trao thưởng cho khách hàng.

9.         Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại:

Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin tại website www.bta.baolonginsurance.com.vn của Bảo Long hoặc liên hệ Bảo Long để được tư vấn thông qua:

o      Tổng đài tư vấn/ Trung tâm chăm sóc khách hàng: 1900989808 (cước gọi: 1.000 đồng/phút)

o      Email: bta.hotro@baohiembaolong.vn

10.      Trách nhiệm công bố thông tin:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long có trách nhiệm thông báo công khai đầy đủ, chi tiết nội dung của Thể lệ chương trình khuyến mại, giá trị từng loại giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng và danh sách khách hàng trúng thưởng trên website www.bta.baolonginsurance.com.vn của Bảo Long.

11.      Các quy định khác:

-           Khách hàng trúng thưởng phải tự chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận giải thưởng của mình và thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật.

-           Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng của Công ty phát hành có sai sót gây hiểu nhầm cho khách hàng trong việc trúng thưởng, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long có trách nhiệm trao các giải thưởng này cho khách hàng trúng thưởng. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.

-           Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại.

-           Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không giải quyết được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

-           Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (biên bản xác định trúng thưởng, danh sách khách hàng trúng thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao).

-           Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 4 Điều 96 Luật thương mại.

12.         Thông báo & quyết định

o      Thông báo điều chỉnh ngày quay số đợt 1: Tại đây

o      Thể lệ chương trình: Tại đây

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG 


 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN QUỐC DŨNG


Đăng nhập