Điều kiện tham gia và thanh toán phí

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về sản phẩm Bảo Tâm An. Nếu có câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây

1. Những ai có thể tham gia bảo hiểm “Bảo Tâm An”?

Các khách hàng là thuê bao di động của Viettel (người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống học tập và làm việc tại Việt Nam), không bị bệnh thần kinh và mất tay chân vĩnh viễn, có độ tuổi từ 18 tuổi đến 70 tuổi vào thời điểm tham gia bảo hiểm và không quá 72 tuổi khi tái tục.

Collapsible Group 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Collapsible Group 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Collapsible Group 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Đăng nhập