Bảo hiểm Bảo Tâm An chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 3 khách hàng – tháng 12/2017

Người đăng: Huỳnh Thiên Trọng Văn/Ngày đăng: 11/07/2018

Vừa qua, Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Bảo Long đã chi trả bồi thường do tai nạn cho 3 khách hàng tham gia bảo hiểm Bảo Tâm An, thông tin chi tiết như sau:

1.Anh Nguyễn T. H. (trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) tham gia Gói Cơ bản 10 có hiệu lực từ 24/11/2015, hợp đồng bảo hiểm số VTB1511xxxxx03. Số phí bảo hiểm đã đóng trong năm hiện tại là 462.000 đồng. Do tai nạn lao động dẫn đến thương tật bộ phận, anh Nguyễn T. H. được chi trả số tiền bồi thường là 66.916.000 đồng.

2.Chị Phạm T. L. (trú tại huyện Đăk Song, Đăk Nông) tham gia Gói Cơ bản 25 có hiệu lực từ 11/06/2017, hợp đồng bảo hiểm số VTB1706xxxxx23. Số phí bảo hiểm đã đóng trong năm hiện tại là 574.000 đồng. Do tai nạn xe máy dẫn đến thương tật tạm thời, chị Phạm T. L. được chi trả số tiền bồi thường là 24.300.000 đồng.

3.Anh Nguyễn B. M. (trú tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) tham gia Gói Cơ bản 10 có hiệu lực từ 15/12/2016, hợp đồng bảo hiểm số VTB1612xxxxx81. Số phí bảo hiểm đã đóng trong năm hiện tại là 483.000 đồng. Do tai nạn sinh hoạt dẫn đến thương tật tạm thời, anh Nguyễn B. M. được chi trả số tiền bồi thường là 21.603.666 đồng.

Như vậy, với một mức phí phù hợp, phương thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng qua điện thoại di động, khách hàng sẽ nhận được mức quyền lợi bảo hiểm tương ứng nếu không may xảy ra tai nạn cho chính bản thân mình.

Bảo Tâm An chính là một sản phẩm mang lại sự bảo vệ và bình an trước mọi rủi ro không mong muốn trong cuộc sống của chúng ta.

Đăng nhập