• 1. Phạm vi bảo vệ rộng
  • 2. Sản phẩm bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu
  • 3. Không thẩm định sức khoẻ
  • 4. Thủ tục đăng ký đơn giản
  • 5. Thanh toán qua các kênh của Viettel
  • 6. Sử dụng chứng nhận điện tử
  • 7. Chi trả bồi thường nhanh chóng
  • 8. Tra cứu trực tuyến thông tin bảo hiểm

Đăng ký bảo hiểm

Thông tin người mua bảo hiểm

Thông tin bảo hiểm

Thông tin người được bảo hiểm

Các thông tin cung cấp sẽ là một phần của Giấy chứng nhận bảo hiểm. Yêu cầu kiểm tra đối chiếu thông tin trước khi đến bước tiếp theo. Việc cung cấp thông tin không chính xác sẽ có thể ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hiểm.

Xác thực OTP

* Để xem lại thông tin đã đăng ký quý khách vui lòng chọn biểu tượng

Đăng ký thành công

* Chúc mừng Quý khách hàng đã đăng ký thành công bảo hiểm Bảo Tâm An. Giấy chứng nhận Bảo hiểm điện tử của Quý khách sẽ được gửi qua email cho quý khách sau khi đã kích hoạt thành công. Chi tiết sẽ được gửi trong tin nhắn. Liên hệ 18009086 (miễn phí) để biết thêm chi tiết.

* Giấy chứng nhận bảo hiểm của Quý khách sẽ được phát hành ngay khi bảo hiểm có hiệu lực. Khi nhận được tin nhắn thông báo thu phí thành công, Quý khách có thể truy cập https://bta.baolonginsurance.com.vn/san-pham-bao-tam-an-quan-ly-hop-dong.bhbl để tải Giấy chứng nhận bảo hiểm và lưu trữ.

Đăng nhập