Giới thiệu dịch vụ

Nếu ở nhiều quốc gia, bảo hiểm đã trở thành một phần không thể thiếu với mọi người dân thì ở Việt Nam hiện nay có tới 95% dân số Việt Nam chưa có bảo hiểm đặc biệt những người thu nhập trung bình và thấp do khả năng tài chính hạn chế và quy trình tham gia phức tạp.

Với mong muốn nâng cao cuộc sống của người Việt và đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội được bảo vệ trước rủi ro bất trắc, Bảo Long phát triển sản phẩm tai nạn cá nhân Bảo Tâm An dành cho khách hàng tham gia và thanh toán trên di động.

Tham gia bảo hiểm chưa bao giờ dễ dàng đến thế, đơn giản như khi bạn mua nhạc chờ hay xem truyền hình trên di động.

Về Bảo Long

Được thành lập từ năm 1995, tiền thân là Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng, Bảo Long là công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Tháng 5/2012, Bộ Tài chính chấp thuận đổi tên Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long với 19 công ty thành viên và 01 văn phòng đại diện trực thuộc.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long hiện nay có các cổ đông lớn là các doanh nghiệp có uy tín hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm.

Trong những năm qua, Bảo Long đã tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tạo được những tiềm năng to lớn về năng lực tái bảo hiểm.

Hiện Bảo Long cung cấp hầu hết các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Đăng nhập